สถานที่ : คริตจักรอีแวนเจลลิคอล project : เก้าอี้จัดเลี้ยง