สถานที่ :การไฟฟ้านครหลวงยานนาวา project : พาร์ทิชั่น เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน