เก้าอี้จัดเลี้ยง ขึ้นชื่อว่า เป็นเก้าอี้อเนกประสงค์

1. ขนาดที่เหมาะสมกับรูปร่างของผู้ใช้ ไม่เล็กไป ไม่ใหญ่ไป และที่สำคัญต้องให้เหมาะกับโต๊ะทำงาน การจัดการสถานที่ในที่ทำงานด้วย ซึ่งมีเงื่อนไขเรื่องงบประมาณขององค์กรด้วยควร
  เลือกที่สามารถปรับระดับได้ ทั้งในเรื่องสูงต่ำ และพนักพิง เพราะการนั่งอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆ อาจทำให้เกิดปัญหาได้ ต้องมีการผ่อนคลาย ยืดหยุ่น เรื่องนี้เป็นการเลือกเพื่อให้
  สอดคล้องกับสรีระและการใช้งาน
2.เลือกคุณภาพที่ทนต่อการใช้งาน ไม่เสียสมดุลง่ายๆ เพราะการนั่งที่เสียสมดุลส่งผลต่อกระดูกสันหลังและข้อต่อของผู้ใช้งาน
3.การเลือกฐานล้อเก้าอี้สำนักงาน ต้องให้เหมาะกับพื้นผิวของสำนักงาน บางแห่งเป็นพื้นปูน บางแห่งเป็นเสื่อน้ำมัน และบางแห่งเป็นหินอ่อน ปูพรม
4.เบาะเก้าอี้ที่เป็นเนื้อผ้า ก็ต้องเลือกชนิดของผ้าที่ไม่เก็บความร้อนหรือสะสมเชื้อโรค แต่ถ้าเป็นเบาะหนังหรือสังเคราะห์ก็ทำความสะอาดง่ายกว่า