ตู้เหล็กเก็บเอกสารยี่ห้อ SMART FORM

R-003,R-004,R-005

รหัสสินค้า : R-003
รายละเอียด : ขารองรับตู้บานเลื่อน 3 ฟุต
รายละเอียดเพิ่มเติม : ขาว ดำ
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 878x408x76 มม.
รหัสสินค้า : R-004
รายละเอียด : ขารองรับตู้บานเลื่อน 4 ฟุต
รายละเอียดเพิ่มเติม : ขาว ดำ
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 1187x408x76 มม.
รหัสสินค้า : R-005
รายละเอียด : ขารองรับตู้บานเลื่อน 5 ฟุต
รายละเอียดเพิ่มเติม : ขาว ดำ
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 1491x408x76 มม.