ตู้เซฟดิจิตัล

DTS845K2D

รหัสสินค้า : DTS845K2D
รายละเอียด : ตู้เซฟดิจิตอล 168 กก. 1 รหัส 2 กุญแจ
รายละเอียดเพิ่มเติม : น้ำตาลแดงสลับขาว
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 590x551x845 มม.