ตู้เซฟดิจิตัล

DTS760K2D

รหัสสินค้า : DTS760K2D
รายละเอียด : ตู้เซฟดิจิตอล 150 กก. 1 รหัส 2 กุญแจ
รายละเอียดเพิ่มเติม : น้ำตาลแดงสลับขาว
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 590x551x760 มม.