ตู้เซฟดิจิตัล

DTS675K1D

รหัสสินค้า : DTS675K1D
รายละเอียด : ตู้เซฟดิจิตอล 110 กก. 1 รหัส 1 กุญแจ
รายละเอียดเพิ่มเติม : น้ำตาลแดงสลับขาว
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 470x465x675 มม.