ตู้เซฟดิจิตัล

DTS377K1D

รหัสสินค้า : DTS377K1D
รายละเอียด : ตู้เซฟดิจิตอล 51 กก. 1 รหัส 1 กุญแจ
รายละเอียดเพิ่มเติม : น้ำตาลแดงสลับขาว
ขนาด กว้าง*ลึก*สูง (มม.) : 480x400x377 มม.