ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-100 Series ยี่ห้อ TAIYO

ตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ รุ่น GT-120 Series ยี่ห้อ TAIYO