สถานที่ : กรมพัฒนาที่1ค่ายสุริยวงค์ราชบุรี project : พาร์ทิชั่นครึ่งกระจกขัดลาย